Jag förpliktar mig högtidligt
att alltid vara redo,
att tjäna Islam,
Ahmadiyyat och min Nation.
Jag skall alltid tala sanning.
Jag skall inte utnyttja någon.
Och jag skall sträva
efter att lyda
alla Khalifens befallningar.
Insha – Allah!