Majlis Atfal ul Ahmadiyya

Atfal ul Ahamdiyya är en underorganisation till Khuddam ul Ahmadiyya.   Medlemmar ingår i Atfal ul Ahmadiyya från den dag de fyller 7 år till och med   den dag de fyller 15 år, då flyttas de till Khuddam ul Ahmadiyya.

Atfal ul Ahmadiyya inehåller 3 grupper, Sadaqat är man mellan 7-9 år, Dianat är man mellan 10-12 år och Shuja’at är man mellan 13-15 år.

 Atfal ul Ahmadiyyas uppgift är att utbilda sina medlemmar i sann muslimsk   lära, att öka sina medlemmars kärlek för Allah och för Profet Muhammad (Må   Allahs Frid och Välsignelser vare med honom). Att tjäna Islam, sin nation och   dess invånare, och att alltid sträva för deras välbefinnande.